NO SE UCH Havika`s Dorthea Cèst Moi

 

Tispe

 

F.21.03.10

 

HD: A

 

AA: A

 

Dorthea er fra vårt D-kull

Dorthea 2 år  -  BIR  og BIG 2 - NKK Trondheim