Høner

Hønene våre har vi som en hobby. Hønene

er frittgående (selvfølgelig) og har også tilgang til å være ute.

Vi har ca. 25 høner av forskjellige raser. 

 

Raser som vi har er:

Legbar

Sort australorp

Kochin

Norsk jærhøne

Brun italiener

Hvit italiener

Brun dansk landhøne

Red Rhode Ireland

New Hampshire

Trefarget sussex

Lys sussex

Silje og Vardell sammen med hønene.